• 24-65
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 20,000,000
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 1,000
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ

Զարգացրու՛ տնտեսությունդ լավագույն պայմաններով

Տարեկան  տոկոսադրույքը 12%
Փաստացի տոկոսադրույք 13-13.6%
Տրամադրման ժամկետը 24 - 65 ամիս (մինչև 2020թ. սեպտեմբեր)
Վարկի  գումարը 300 000-20 000 000 ՀՀ դրամ
Տրամադրման կարգը կանխիկ/անկանխիկ
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն նվազագույնը 60%
Վարկի ապահովվածությունը
 • 300 00 -2 500 000 ՀՀ դրամի դեպքում՝ 2 երաշխավոր և շարժական գույք /ավտոմեքենա/
 • 2 500 000-10 500 000 ՀՀ դրամի դեպքում՝ 2 երաշխավոր, անշարժ և շարժական գույք
Վարկառու ֆիզիկական անձանց
Վարկի նպատակը
 • պտղատու այգու հիմնում,
 • սառնարանների, ջերմատների, չորանոցների կառուցում,
 • բեռնատար տրանսպորտային միջոցների և գյուղ. տեխնիկայի ձեռքբերում
Տույժեր տուգանքներ Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0.13%, ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0.13%
Վարկի վաղաժամկետ  մարման տույժ չի կիրառվում
Մարումների հաճախականություն անուիտետային, արտոնյալ ժամանակահատվածով
Վարկի սպասարկման միջնորդավճար (միանվագ) վարկի գումարի 1.5%
Կանխիկացման վճար 0.3%
Վարկի ձևակերպումը անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից մինչև 7 աշխ. օրվա ընթացքում
Վճարունակության գնահատում
 • դրական վարկային պատմություն,
 • դրամական հոսքերի վերլուծություն,
 • եկամուտների և ծախսերի վերլուծություն,
 • հաշվեկշռի կազմում /ըստ անհրաժեշտության/
 • այցելություն բնակության վայր/տնտեսություն

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ- Ջրից դեպի շուկա ծրագրային վարկ

 

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթամալ հետևյալ հղումով՝ fininfo.am

«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»

ՁԵՐ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՔԱՂՎԱԾՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ ԱՆՎՃԱՐ Է

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ  ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ  ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ և ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ


 • դիմողի (կնոջ կամ ամուսնու) անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • ամուսնության վկայական (եթե դիմորդն ամուսնացած է),
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ երաշխավոր անձանց համար,
 • տան իրավունքի սեփականության վկայական կամ այլ հողատարածքի սեփականության վկայական,
 • տեղեկանք գյուղապետարանից,
 • նախահաշիվ կատարվելիք աշխատանքների մասին,
 • այլ փաստաթղթեր ըստ անհրաժեշտության
Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Արագ
 • 2
  Հարմար
 • 3
  Մատչելի