• 3-60
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 20,000,000
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 10,000
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ

Վարկատեսակը նախատեսված է շրջանառու միջոցներ և կապիտալ ներդրումներ,վերաֆինանսավորում, այլ սպառողական ծախսերի նպատակով

Վարկի նպատակ     Շրջանառու միջոցներ և կապիտալ ներդրումներ,վերաֆինանսավորում, այլ սպառողական ծախսեր
Վարկի գումարը (ՀՀ դրամ) մինչև 1,500 000 1,500 001–2,500,000
Վարկի գումարը (ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ) մինչև 3000 3001-5000 5001-10000  10001-40000
Անվանական տոկոսադրույք (տարեկան) ՀՀ դրամ 24% 22%    
Անվանական տոկոսադրույք ԱՄՆ դոլար 20% 18% 18% 18%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք (ՀՀ դրամ) 32.87-36.69%
(կախված դադարի շրջանից)
27.66-30.96% (կախված դադարի շրջանից)    
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք (ԱՄՆ դոլար)  22.99%-26.71%
(կախված դադարի շրջանից)
 20.56%-24.22%
(կախված դադարի շրջանից)
 22.12%-20.93%
(կախված դադարի շրջանից)
 22.12%-20.51% (կախված դադարի շրջանից
Վարկի սպասարկման և տրամադրման վճար (միանվագ ) ՀՀ դրամ 5% 3.5%    
Վարկի սպասարկման և տրամադրման վճար (միանվագ ) ԱՄՆ դոլար 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
Կանխիկացման վճար (ԱՄՆ դոլար) 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Արտոնյալ ժամկետ (ամիսներով)՝ ժամկետ, որի ընթացքում մայր գումարից մարում չի կատարվում Մինչև 9 ամիս Մինչև 15 ամիս Մինչև 18 ամիս Մինչև 18 ամիս
Վարկի նվազագույն և առավելագույն ժամկետը (ամիսներով)

3-ից 24 ամիս

3-ից 36 ամիս

 3-ից 60 ամիս  3-ից 60 ամիս
Վարկի ապահովման ձևերը

Շարժական կամ անշարժ գույքի գրավ

(բնակելի և ոչ բնակելի  անշարժ գույք,  ավտոմեքենա) 

Շարժական կամ անշարժ գույքի գրավ

( բնակելի և ոչ բնակելի  անշարժ գույք,  ավտոմեքենա) 
Շարժական կամ անշարժ գույքի գրավ + 2 երաշխավորող, առնվազն մեկը անշարժ գույքի սեփականատեր  Շարժական կամ անշարժ գույքի գրավ, + 2 երաշխավորող, առնվազն մեկը անշարժ գույքի սեփականատեր
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

գրավադրում կատարելու դեպքում՝ 60%

 

Տույժեր, տուգանքներ Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0,13%, ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0,13%
 Վաղաժամկետ մարման տույժ Չի կիրառվում    
Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացում և ձևակերպում Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 2 օրվա ընթաքում

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ- Գյուղատնտեսական վարկ ՀՀ դրամով

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ- Գյուղատնտեսական վարկ ԱՄՆ դոլարով

 • անձնագիր
 • սոցիալական քարտ
 • հողատարածքի սեփականության վկայական
Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Արագ
 • 2
  Հարմար
 • 3
  Մատչելի