Կարիերա/Թափուր հաստիքներ


Լրացնել այստեղ
Պաշտոնը * REQUIRED_FIELD
Ծննդյան ամսաթիվ * REQUIRED_FIELD
Անուն, ազգանուն, հայրանուն * REQUIRED_FIELD
Քաղաքացիություն * REQUIRED_FIELD
Գրանցման հասցե
YOURPHOTO
Բնակության հասցե
Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ
Սերիան, համարը * REQUIRED_FIELD
Ում կողմից * REQUIRED_FIELD
Տրման ամսաթիվ REQUIRED_FIELD
Կապի միջոցներ
Հեռախոս. Բջջային * REQUIRED_FIELD
Էլեկտրոնային փոստ * REQUIRED_FIELD
Աշխատանքային գործունեություն
Խնդրում ենք նշել Ձեր աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվությունը` սկսած վերջին տասը տարիներից:
Կազմակերպության անվանումը * REQUIRED_FIELD
Զբաղեցրած պաշտոնը * REQUIRED_FIELD
Աշխատանքի սկիզբ * REQUIRED_FIELD
Աշխատանքի ավարտ * REQUIRED_FIELD
Աշխատանքային պարտականությունների հակիրճ նկարագրություն
Կրթություն
Խնդրում ենք նշել բոլոր ուսումնական հաստատությունները, որտեղ Դուք սովորել եք (ԲՈՒՀ, դպրոց և այլն)` թվարկելով վերջին ուսումնական հաստատությունից:
Մասնագիտություն * REQUIRED_FIELD
Հաստատության անվանումը * REQUIRED_FIELD
Ուսման տարեթվերը * REQUIRED_FIELD
Դասընթացներ
Խնդրում ենք նշել դասընթացները կամ վերապատրաստման ծրագրերը, որոնց մասնակցել եք՝ թվարկելով վերջինից:
Դասընթացի անվանում * REQUIRED_FIELD
Կազմակերպության անվանում * REQUIRED_FIELD
Ուսման տարեթվեր * REQUIRED_FIELD
Դիրք REQUIRED_FIELD
Դիրք REQUIRED_FIELD
Օտար լեզուների իմացություն
LANGUAGE Գերազանց Լավ Բավարար
Հայերեն *
Ռուսերեն *
Անգլերեն *
Համակարգչային գիտելիքներ
Skills Գերազանց Լավ Բավարար
MS Office *
ՀԾ բանկ 4 *
Lotus Notes *
Ընտանիքի կազմը. հայր, մայր, կին/ամուսին, երեխաներ, քույր, եղբայր:
Փոխկապակցվածություն * REQUIRED_FIELD
ԱԱՀ * REQUIRED_FIELD
Աշխատանքի վայրը * REQUIRED_FIELD
Զբաղեցրած պաշտոն * REQUIRED_FIELD
Անձնական տվյալներ
Վարոդական իրավունքի առկայություն *
Զորակոչում բանակ *
Ունե՞ք արդյոք ծանոթներ կամ բարեկամներ «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ում: Եթե այո, ապա խնդրում ենք նշել անունը և փոխկապակցվածությունը:
Խնդրում ենք նշել Ձեր հոբիները: